lunes, 28 de noviembre de 2016

Vídeo de la rr

Vídeo de la r

Vídeo de la j

Vídeo de las sílabas ge/gi y gue/gui

Vídeo de las sílabas ga, go y gu

Vídeo de la f

Vídeo del sonido ch

Vídeos de la h

Vídeo de las sílabas que y qui

Vídeo de las sílabas ca, co, cu

Vídeo de la d

Vídeo de la n

Vídeo de la t

Vídeo de la p

Fichas letra r/rr y sonido ar,er,ir,or y ur.


https://drive.google.com/file/d/0B_bN2qySexITbndTTGRTNFR4ZlU/view
https://drive.google.com/file/d/0B_bN2qySexITbFcyMXB3ZEZMMFE/view
https://drive.google.com/file/d/0B_bN2qySexITZTlFX2VEZVpYbzA/view
https://drive.google.com/file/d/0B_bN2qySexITNEdLVlI2Y0M2cTA/view
https://drive.google.com/file/d/0B_bN2qySexITMl9zOWpBdXFwV0U/view
https://drive.google.com/file/d/0B_bN2qySexITQmhYZ2RLM0YtY00/view
https://drive.google.com/file/d/0B_bN2qySexITU1pSWmNzVVNiMUE/view
https://drive.google.com/file/d/0B_bN2qySexITSDA1UFl5QUk0V3c/view
https://drive.google.com/file/d/0B_bN2qySexITb290UlZqRWVTbWc/view
https://drive.google.com/file/d/0B_bN2qySexITaWwwZGdKeHRLTEk/view

Fichas letra J/j y ge/gi


https://drive.google.com/file/d/0B_bN2qySexITUXpKcHhCc1ZlaGc/view
https://drive.google.com/file/d/0B_bN2qySexITNGE0QU03NWpqNUU/view
https://drive.google.com/file/d/0B_bN2qySexITdUNrS2IyaEVaUEk/view
https://drive.google.com/file/d/0B_bN2qySexITbk9GeFdkYmQ3UVE/view
https://drive.google.com/file/d/0B_bN2qySexITUUk0SGhubjhBNVU/view
https://drive.google.com/file/d/0B_bN2qySexITaGViN3VrUmY1UE0/view
https://drive.google.com/file/d/0B_bN2qySexITZ0hqVUM4bVBRZ1k/view

Fichas letra F/f


http://www.escuelaenlanube.com/wp-content/uploads/2013/04/Lectoescritura_F02.jpg
http://www.escuelaenlanube.com/wp-content/uploads/2013/04/Lectoescritura_F04.jpg
http://www.escuelaenlanube.com/wp-content/uploads/2013/04/Lectoescritura_F05.jpg
http://www.escuelaenlanube.com/wp-content/uploads/2013/04/Lectoescritura_F07.jpg
https://drive.google.com/file/d/0B_bN2qySexITRF9JRUNNVEtfUUE/view
https://drive.google.com/file/d/0B_bN2qySexITc0ttcEtacVFMSms/view
https://drive.google.com/file/d/0B_bN2qySexITZFZ6ZnNTdGxzN0k/view
https://drive.google.com/file/d/0B_bN2qySexITcV9XNS1SX0dJM28/view
https://drive.google.com/file/d/0B_bN2qySexITUG9EbUZHSlpyZ0U/view

Lectura sonido r suave

Pincha aquí

Lectura letra J/j

Pincha aquí

viernes, 25 de noviembre de 2016

Lectura sonido LL/ll

Pincha aquí

Lectura letra Ñ/ñ

Pincha aquí

Lectura letra B/b

Pincha aquí

Lectura letra F/f

Pincha aquí

Letura sonido rr

Pincha aquí

Lectura ra/ro/ru

Pincha aquí

Lectura sonido gue/gui

Pincha aquí

Lectura sonido ga, go, gu

Pincha aquí

sábado, 19 de noviembre de 2016

Fichas letra H/h


https://drive.google.com/file/d/0B_bN2qySexITT0RGSmVvOHhjSVU/view
https://drive.google.com/file/d/0B_bN2qySexITV1hubnFpMjUydk0/view
https://drive.google.com/file/d/0B_bN2qySexITWHBuVmRFbDBObzQ/view
https://drive.google.com/file/d/0B_bN2qySexITMTJPM3pOcWdnamc/view

Fichas letra D/d


https://drive.google.com/file/d/0B_bN2qySexITcVpTYmh2QWpBNFk/view
https://drive.google.com/file/d/0B_bN2qySexITNElMRWFDZjNyemM/view
https://drive.google.com/file/d/0B_bN2qySexITc2R5RWxjQW4zQzg/view
https://drive.google.com/file/d/0B_bN2qySexITdUVVLVVXZFpVNWc/view
https://drive.google.com/file/d/0B_bN2qySexITeERHWlprV2dLTlU/view
https://drive.google.com/file/d/0B_bN2qySexITX0RLZGJQczVxVkk/view
https://drive.google.com/file/d/0B_bN2qySexITSjM3RThtVThRRTQ/view

Fichas letra N/n


https://drive.google.com/file/d/0B_bN2qySexITeWhTaDM0T2dUeUU/view
https://drive.google.com/file/d/0B_bN2qySexITTlF2c0taMUo5TzQ/view
https://drive.google.com/file/d/0B_bN2qySexITMzd2a2NqV3VUS1k/view
https://drive.google.com/file/d/0B_bN2qySexITX0JVTXZQVElMZVE/view
https://drive.google.com/file/d/0B_bN2qySexITLTR1U2wwYWFJOTA/view
https://drive.google.com/file/d/0B_bN2qySexITbHpSNGFrdDdBUkU/view
http://estamoseninfantil.blogspot.com.es/2012/11/refuerzo-letra-n.html
https://drive.google.com/file/d/0B_bN2qySexITcERVQUdfSzFYNVU/view
https://drive.google.com/file/d/0B_bN2qySexITOFlLcGZKb2J1Yjg/view


Fichas letra S/s


https://drive.google.com/file/d/0B_bN2qySexITa0RuRWNxSGdkeXc/view
https://drive.google.com/file/d/0B_bN2qySexITVzBmMFdVQmR6SEk/view
https://drive.google.com/file/d/0B_bN2qySexITUTBoYklkdURZSmM/view
https://drive.google.com/file/d/0B_bN2qySexITcng4NXJzelBwYlk/view
https://drive.google.com/file/d/0B_bN2qySexITckRJdE1IRlZYOTQ/view
https://drive.google.com/file/d/0B_bN2qySexITd3RXb29HYUxMUFk/view
https://drive.google.com/file/d/0B_bN2qySexITdzU2WUloaS1mMlk/view

Fichas letra T/thttp://www.orientacionandujar.es/wp-content/uploads/2013/03/METODO-DE-LESCOESCRITURA-LLANOS-U.jpg
http://laeduteca.blogspot.com.es/2011/11/la-letra-t-t.html
https://drive.google.com/file/d/0B_bN2qySexITNEFzY0FLamNlU0k/view
https://drive.google.com/file/d/0B_bN2qySexITSnRfM1pSWW96LU0/view
https://drive.google.com/file/d/0B_bN2qySexITd3Y5UEl4bjRxV3M/view
https://drive.google.com/file/d/0B_bN2qySexITNUV6QjJPWkJ1Szg/view
https://drive.google.com/file/d/0B_bN2qySexITb1RoYWM1aGxwa1k/view
https://drive.google.com/file/d/0B_bN2qySexITRWtOR09Ya3pWcXc/view
https://drive.google.com/file/d/0B_bN2qySexITdHNnU3l0NTJ2T1U/view
https://drive.google.com/file/d/0B_bN2qySexITNW05NEUyWmpQMW8/view

Ficha letra Ch/ch


http://www.orientacionandujar.es/wp-content/uploads/2013/03/METODO-DE-LESCOESCRITURA-LLANOS-Ch.jpg
http://www.infantil3atlantico.blogsek.es/files/2014/03/lectoescritura-letra-CH-metodo-boo-1.jpg
https://drive.google.com/file/d/0B_bN2qySexITZE5TUkNRZzhITVE/view
https://drive.google.com/file/d/0B_bN2qySexITZVJrZ0c3UmZha00/view
https://drive.google.com/file/d/0B_bN2qySexITbFJSZzJxTzAteHM/view
https://drive.google.com/file/d/0B_bN2qySexITaU1HX09LZ3FuQnM/view
https://drive.google.com/file/d/0B_bN2qySexITVWViT0htbEd4Q00/view

Lectura letra Ch/ch

Pincha aquí

Lectura letra H/h

Pincha aquí

martes, 15 de noviembre de 2016

Fichas letra Q/q y ca, co, cuhttp://www.escuelaenlanube.com/wp-content/uploads/2013/04/Lectoescritura_CQ01.jpg
 http://www.escuelaenlanube.com/wp-content/uploads/2013/04/Lectoescritura_CQ04.jpg
http://www.escuelaenlanube.com/wp-content/uploads/2013/04/Lectoescritura_CQ10.jpg
http://www.escuelaenlanube.com/wp-content/uploads/2013/04/Lectoescritura_CQ12.jpg

Fichas letra P/phttp://www.escuelaenlanube.com/wp-content/uploads/2013/05/letra_P04.jpg
http://www.escuelaenlanube.com/wp-content/uploads/2013/05/letra_P03.jpg
http://www.escuelaenlanube.com/wp-content/uploads/2013/05/letra_P16.jpg
http://www.escuelaenlanube.com/wp-content/uploads/2013/05/letra_P12.jpg

Lectura ce/ci

Pincha aquí

Lectura gue/gui

Pincha aquí

lunes, 14 de noviembre de 2016

Lectura letra Y/y

Pincha aquí


Lectura letra V/v

Pincha aquí

Lectura Ll/ll

Pincha aquí

Lectura letra Ñ/ñ

Pincha aquí

Lectura letra B/b

Pincha aquí

Lectura letra Q/q

Pincha aquíLectura letra C/c

Pincha aquí

Lectura D/d

Pincha aquí

Lectura letra P/p

Pincha aquí


Ficha letra N/n